Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

  1. Lietotājam ir pienākums pārliecināties par Pakalpojuma atbilstību viņa vajadzībām pirms Pakalpojuma rezervācijas veikšanas.
  2. Lietotājs var sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot tīmekļa vietnē ievietoto Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformāciju.
  3. Lietotājam rekomendējam uzmanīgi izvēlēties Pakalpojuma saņemšanas laiku un datumu un centies neatcelt pieteikto Pakalpojumu.
  4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt rezervāciju jebkurā laikā un/vai piedāvāt alternatīvu ( citu apmeklējuma laiku).
  5. Gadījumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju agrāk nekā 24 stundas pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, Lietotājam tiks atgriezta visa samaksāta summa, no kuras atskaitīta atcelšana komisija 5% (min. 0.50 EUR).
  6. Gadījumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju vēlāk par 24 stundām pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, samaksāti naudas līdzekļi netiks atgriezti.
  7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt termiņus, kuri ietekmē naudas līdzekļu atgriešanas noteikumus: pēc sava uzskata mainīt 24 stundu robežas. Par termiņu izmaiņām Pakalpojuma sniedzējam ir laicīgi jābridinā Pakalpojuma saņēmējus, lai novērstu iespējamu pārpratumu.
  8. Strīdu risināšanas kārtība. Visi strīdi tiek risināti individuāli. Lai saņemtu palīdzību, Lietotājam ir nepieciešams uzrakstīt pieprasījumu uz e-pastu akademija@rigasfs.lv.
  1.